มะเร็งเต้านม ภัยร้ายของผู้หญิงที่ต้องระวัง

ปกมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้หญิง ดังนั้นการสังเกตตัวเองและตรวจร่างกายอยู่เสมอถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้หญิงควรทำ ถ้าหากทราบว่ามีอาการผิดปกติขึ้นกับร่างกายจะได้รีบรักษาก่อนที่มะเร็งจะลุกลาม การตรวจเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกยังไม่แพร่กระจายไปส่วนอื่นทำให้มีโอกาสรักษาและหายขาดได้มากขึ้นกว่ามะเร็งขนาดใหญ่

- พื้นที่โฆษณา -

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นที่เนื้อเยื้อภายในเต้านม การเกิดมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ประมาณ 90% จะเกิดจากต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม ส่งผลให้เซลล์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งและมีการขยายใหญ่ขึ้นเป็นเนื้อร้ายและแพร่กระจายไปสู่เซลล์อื่นที่อยู่ข้างเคียง เช่นแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ การตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะสามารถลดความรุนแรงของอาการและช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้อีกด้วย


ระยะของมะเร็งเต้านม

ระยะ 0-1 พบเซลล์ผิดปกติภายในเนื้อเยื่อเต้านม และมีก้อนเนื้อมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร ยังมีบริเวณจำกัดอยู่แค่ที่เต้านมยังไม่ลุลามไปยังส่วนอื่นๆ

ระยะ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาดโตขึ้น และอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองเฉพาะบริเวณรักแร้ แต่ยังมีจำนวนน้อยหรืออาจไม่พบก้อนเนื้อเลย แต่พบเซลล์มะเร็งบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

ระยะ 3 เนื้อเยื่อเต้านมถูกทำลายเป็นบริเวณกว้างถึงชั้นผิวหนังจนเกิดเป็นแผล ก้อนมะเร็งมีขนาดโตขึ้นมากกว่า 5 เซนติเมตร ลุกลามไปติดกับกล้ามเนื้อหน้าอก มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้และต่อมน้ำเหลืองอื่นในบริเวณใกล้เคียงเต้านม และมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองจำนวนมากขึ้น

ระยะ 4 มะเร็งมีการแพร่กระจายเข้าหลอดเลือดไปยังอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น กระดูก สมอง ตับ ปอด ซึ่งเป็นระยะที่รักษาไม่หายขาด


มะเร็งเต้านม
บริเวณที่มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังส่วนที่ใกล้เคียง

สัญญาณเตือนเป็นมะเร็งเต้านม

 1. คลำพบก้อนๆ ลูกๆ บริเวณเต้านม หรือใต้รักแร้ อาจจะกดแล้วเจ็บ หรือไม่เจ็บก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
 2. รูปร่าง และขนาดของหน้าอกผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด ปกติหน้าอกของผู้หญิงทั้งสองข้างอาจมีความไม่เท่ากันได้เล็กน้อย แต่ถ้าหากมีขนาดที่แตกต่างกันโดยเห็นได้ชัดให้คิดไว้เลยว่าน่าจะผิดปกติ
 3. บีบเต้านมเบาๆ แล้วพบว่ามีเลือด น้ำเหลือง หรือของเหลวไหลออกมา
 4. ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้บวมโต โดยเฉพาะรักแร้ข้างเดียวกับที่ตรวจพบก้อนเนื้อในเต้านม
 5. หัวนมหดตัวเล็กลง หรือมีผื่นแดงรอบหัวนม หรือมีอาการคันโดยไม่มีสาเหตุ
 6. เป็นแผลที่ไม่ทราบสาเหตุที่บริเวณหัวนม
 7. ผิวหนังบริเวณเต้านมมีบางส่วนที่บุ๋มลงไปเหมือนลักยิ้ม
 8. ในกรณีที่เป็นคุณแม่ให้นมบุตร อาจพบความผิดปกติเมื่อมีนมออกจากเต้านมแค่ข้างเดียว และอาจเจ็บเต้านม หรือสีของนมผิดปกติ มีนมปนเลือด
 9. อาจพบเต้านมบวมแดงอักเสบ หรือมีอาการเจ็บเต้านม แม้ไม่ใช่วันที่มีประจำเดือน

วิธีตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเอง

 1. ถอดเสื้อผ้าออกให้หมด ยืนหน้ากระจก แล้วสังเกตเต้านมว่ามีขนาดหรือรูปทรงที่เปลี่ยนไปหรือมีขนาดที่ไม่เท่ากันหรือไม่
 2. ยกแขนขึ้นทั้งสองข้าง แล้วสังเกตเต้านมว่ามีขนาดหรือรูปทรงที่เปลี่ยนไปหรือมีขนาดที่ไม่เท่ากันหรือไม่
 3. ยกแขนข้างหนึ่งแล้วใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง กดๆลูบๆจากหัวนมวนออกไปที่เต้านมจนถึงฐานของหน้าอก มีก้อนแปลกๆหรือมีอาการเจ็บขณะที่กดหรือไม่
 4. บีบหัวนมเบาๆว่ามีของเหลว น้ำเหลือง หรือเลือดไหลออกมาหรือไม่

 

แบ่งปัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here