มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งที่พบมากในหญิงไทย

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งที่ผู้หญิงควรระวังนอกจากมะเร็งเต้านมแล้วยังมี “มะเร็งปากมดลูก”อีกด้วย ซึ่งเป็นมะเร็งอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านมที่มีผู้หญิงเป็นมากที่สุด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากถึง 14 คนต่อวัน มะเร็งปากมดลูกไม่ได้เกิดจากการใส่ผ้าอนามัยโดยไม่ได้เปลี่ยนนานๆ แต่จะเกิดจากอะไร มีอาการและวิธีป้องกันอย่างไรนั้นไปหาคำตอบกันเลยค่ะ

- พื้นที่โฆษณา -

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นมะเร็งที่พบมากในหญิงไทย ส่วนใหญ่มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี และพบสูงช่วงอายุ 45-55 ปี มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ HPV ที่สามารถติดต่อโดยตรงจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งไวรัสนี้มีหลายชนิดแต่สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกคือ HPV 16 และ 18 เมื่อได้รับเชื้อ HPV จะอยู่ในร่างกายและมีเวลาดำเนินโรคประมาณ 10-15 ปี และจะแสดงอาการชัดเจนเมื่ออายุ 30-60 ปี แต่อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกจะไม่แสดงอาการจะเริ่มแสดงอาการก็ตอนที่มีอาการรุนแรงแล้ว

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ
 • ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 18 ปี
 • มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน เช่น เริม หรือหนองใน
 • คลอดบุตรมากกว่า 3 คนขึ้นไป
 • สูบบุหรี่
 • เป็นโรคที่ทำให้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือเป็นโรคเอดส์
 • ขาดสารอาหารบางชนิด เช่น ผู้ที่ไม่รับประทานผักและผลไม้มะเร็งปากมดลูก

สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก

ปัจจุบันยังไม่พบอาการบ่งชี้ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกๆ แต่จะมีอาการผิดปกติในระยะที่มะเร็งลุกลามดังต่อไปนี้

 • มีเลือดออดทางช่องคลอดหลังการมีเพศสัมพันธ์
 • มีตกขาวมากผิดปกติ
 • มีตกขาวปนเลือด
 • ตกขาวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ

อาการของมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 พบมะเร็งอยู่ที่บริเวณปากมดลูก โดยมะเร็งจะอยู่เฉพาะบริเวณปากมดลูกเท่านั้นไม่แพร่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกาย

ระยะที่ 2 พบมะเร็งที่ลุกลาม แพร่กระจายออกจากบริเวณปากมดลูกไปสู่บริเวณโดยรอย เช่น ช่องคลอดส่วนบนที่ติดกับปากมดลูก

ระยะที่ 3 มะเร็งแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงจนถึงผนังด้านข้างของเชิงกราน เช่น ช่องคลอดส่วนล่าง ต่อมน้ำเหลือง เนื้อเยื่อภายในอุ้งเชิงกรานในระยะนี้อาจเกิดภาวะไตบวมน้ำ หรือการทำงานของไตเสื่อมลงจนไม่สามารถทำงานได้

ระยะที่ 4 เป็นระยะสุดท้าย มะเร็งได้กระจายไปสู่อวัยวะข้างเคียงอื่นๆ เช่น กระเพาะปัสสาวะ ทวารหนัก และลำไส้ตรง หรือกระจายไปสู่อวัยวะที่ห่างออกไปเช่น ปอด ตับ กระดูก ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง และสมอง เป็นต้นมะเร็งปากมดลูก

อาการที่พบมากมักอยู่ในระยะรุนแรง

 • มีเลือดออกทางช่องคลอด หลังจากมีเพศสัมพันธ์ หรือมีเลือดออกกะปริบกะปรอยระหว่างรอบเดือน
 • เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ประจำเดือนมาน้อย หรือมามากผิดปกติ
 • ตกขาวมีความผิดปกติ เช่น เป็นน้ำและข้น เป็นมูก เป็นหนอง มีเลือดปน มีเศษเนื้อปน
 • ปวดท้องน้อย
 • เลือดออกในวัยหลังหมดประจำเดือน
 • ปัสสาวะไม่ออก หรือไหลไม่หยุด
 • ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะเป็นเลือด
 • อ่อนเพลีย ซีด
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 • มีการบวมที่ขา
 • ปวดหลัง
 • ไตวาย

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 • ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV
 • ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ
 • ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดต่อ โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชพีวี และเอชไอวี
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย
 • ไม่สูบบุหรี่
 • ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจสุขภาพ และตรวจด้วยชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นระยะ
 • เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น ตกขาวผิดปกติ เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ควรมาพบแพทย์

แบ่งปัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here