ฮิสทีเรีย โรควิตกกังวลไม่ใช่ขาดผู้ชายไม่ได้

ฮิสทีเรีย เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง คนส่วนมากจะเข้าใจผิดคิดว่าโรคฮิสทีเรียเป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้หรือมีความต้องการทางเพศสูง เป็นความคิดที่ผิดนะคะฮิสทีเรียนั้นถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งในกลุ่มวิตกกังวล หรือจะเรียกว่าโรคขาดความอบอุ่นก็ได้ วันนี้ Pingfai อยากให้ทุกคนมารู้จักกับโรคฮิสทีเรียกันค่ะ ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการเป็นอย่างไร และเพราะเหตุใดถึงเกิดโรคนี้ วิธีรักษาเป็นอย่างไร ไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ

- พื้นที่โฆษณา -

ฮิสทีเรีย (Hysteria) เป็นชื่อเรียก โรคทางจิตเวชในกลุ่ม Somatoform Disorders ของอาการทางประสาทชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการ เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์  การควบคุมจิตสำนึก การควบคุมด้านการกระทำลดลง และเกิดความกลัวต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นโรควิตกกังวล หรือ โรคขาดความอบอุ่น โดยฮิสทีเรียมีลักษณะอาการอยู่ 2 ลักษณะ คือโรคประสาทฮิสทีเรียและบุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรีย


สาเหตุของฮิสทีเรีย

  1. พันธุกรรม ผู้ที่บุคคลในครอบครัวมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียอาจเสี่ยงมีบุคลิกภาพเช่นเดียวกันมากกว่าคนอื่น ๆ
  2. ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ลักษณะทางจิตวิทยา วิธีจัดการกับอารมณ์และความเครียดของแต่ละคน เป็นต้น
  3. การเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กที่สมาชิกในครอบครัวมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย อาจเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัว
  4. ลักษณะการเลี้ยงดู เด็กที่เติบโตโดยไม่ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร อาจเสี่ยงมีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียได้ เช่น เด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างสม่่ำเสมอ พ่อแม่แยกทางกันเป็นต้น

ลักษณะอาการของฮิสทีเรีย

  1. โรคประสาทฮิสทีเรีฮิสทีเรีย

คือคนที่มีความเครียด กังวลใจ หรือเกิดความขัดแย้งในจิตใจอย่างรุนแรง เช่น เกิดความเครียด ความหวาดกลัว พวกนี้จะเกิดการผิดปกติที่ระบบการเคลื่อนไหวหรือรับรู้ เช่น เป็นอัมพาต ชาตามแขนและขา  กล้ามเนื้อไม่มีแรง พูดไม่ได้ ตามองไม่เห็น จมูกไม่ได้กลิ่น เสียการทรงตัว กล้ามเนื้อกระตุก ชัก เป็นต้น อาการที่เกิดขึ้นมักเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาการเหล่านี้จากการตรวจไม่พบความผิดปกติทางร่างกายหรือทางระบบประสาท มักเกิดขึ้นภายหลังจากความตึงเครียด ความผิดหวัง หรือความสูญเสียอย่างรุนแรง เช่น สูญเสียคนรัก คนที่มีอาการโรคประสาทฮิสทีเรียนั้นไม่ได้แกล้งทำหรือตั้งใจให้เกิดอาการดังกล่าว และตัวผู้ป่วยเองก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้ตนมีอาการนั้นมาจากภาวะทางจิต

เมื่อมีบางเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจจนไม่ต้องการรับรู้ จะเกิดอาการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างมาก โดยที่ไม่ได้มีความผิดปกติทางสมอง
  2. หลังจากเกิดความขัดแย้งหรือมีทะเลาะโต้เถียงอย่างรุนแรง การ ผู้ป่วยเดินทางออกจากบ้านหรือที่ทำงานทันที โดยไม่รู้สึกตัว และลืมตัวตนของตัวเอง ในบางคนอาจเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลย จำตัวตนเดิมของตนไม่ได้ และคิดว่าตัวเองเป็นอีกคนหนึ่ง เมื่อมีคนถามก็จะบอกชื่อบอกที่มาของตัวเองเป็นคนใหม่ไป  โดยที่เข้าใจว่าตนเป็นคนคนนั้นจริงๆ และจำตัวตนเดิมของตนไม่ได้เลย
  3. มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน 2 แบบหรือมากกว่าอยู่ในตัวคนเดียว และบุคลิกภาพแต่ละแบบจะเด่นในแต่ละเวลาโดยเฉพาะ เช่น ปกติเป็นคนเงียบๆอ่อนหวานก็เปลี่ยนเป็นคนดุดัน

  1. บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย

ผู้ที่มีอาการในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะที่พยายามทำตัวโดดเด่น เรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลา บุคลิกของคนกลุ่มนี้จะมีลีลาท่าทางการแสดงออกมากจนเหมือนเล่นละคร การแสดงอาการและอารมณ์ต่างๆ จะดูเกินจริง  จนดูเหมือนเสแสร้ง เจ้ามารยา  มีความเป็นเด็กสูง ชอบเรียกร้องความสนใจ จึงมีการแสดงออกที่มากมายเพื่อให้คนมาสนใจ  ผู้ป่วยมักจะรู้สึกขาดความมั่นใจและไม่สบายใจหากไม่ได้เป็นศูนย์รวมความสนใจ และบางครั้งก็อาจใช้วิธีข่มขู่เพื่อเรียกร้องความสนใจ


การรักษาฮิสทีเรีย

บุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรียรักษาได้ด้วยการใช้จิตบำบัด หาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมผิดปกติ และช่วยปรับกระบวนการคิดและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยพฤติกรรมอันเหมาะสม ถ้าหากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตชนิดอื่นร่วมด้วย เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรค2บุคลิก เป็นต้น แพทย์อาจใช้จิตบำบัดควบคู่กับการใช้ยารักษาตามอาการนั้น ๆ

แบ่งปัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here