โรคสมาธิสั้น อาการแบบไหนบ้างที่บ่งบอกถึงสมาธิสั้น

ปกสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและสามารถเป็นต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้ จะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ 3-6 ปี จะพบได้ในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวนกว่า 7,800 คน ในปี 2555 พบว่าความชุกของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอยู่ที่ 8.1% เด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นโรคสมาธิสั้นแต่อาจเป็นเพียงแค่พัฒนาการของเด็กในวัยนั้นๆก็ได้ โรคสมาธิสั้นนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- พื้นที่โฆษณา -
 1. อาการขาดสมาธิ (attention deficit)
 • จดจ่ออะไรนานๆ ไม่ได้ เบื่อง่าย วอกแวก
 • เหม่อบ่อย ทำงานไม่เสร็จ ขี้ลืม
 • ไม่มีสมาธิในขณะทำงานหรือเล่น
 • ไม่ค่อยฟังเวลามีคนพูดด้วย
 • ไม่สามารถตั้งใจฟัง และเก็บรายละเอียดได้
 • พยายามหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ
 1. อาการหุนหันพลันแล่น วู่วาม (impulsivity)
 • ขาดความยับยั้งชั่งใจ
 • อดทนรอคอยไม่ได้
 • พูดแทรก พูดโพล่ง ใจร้อน
 1. อาการซน อยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity)
 • ซุกซน ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา ยุกยิก พลังเยอะ ซน อยู่ไม่สุข
 • นั่งไม่ติดที่ ลุกเดินบ่อย ๆ
 • พูดมาก พูดไม่หยุด
 • เล่นเสียงดัง
 • ตื่นตัวตลอดเวลา หรือดูตื่นเต้นง่าย
 • ชอบโพล่งคำตอบเวลาครูหรือพ่อแม่ถาม โดยที่ยังฟังคำถามไม่จบ
 • รอคอยไม่เป็น
 • ชอบขัดจังหวะหรือสอดแทรกเวลาผู้อื่นกำลังพูดอยู่

ซึ่งผู้ที่มีอาการรวมกันมากกว่า 6 ข้อ มีโอกาสที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น

 • พันธุกรรม
 • โครงสร้างสมอง อาจเป็นโครงสร้างแต่กำเนิด หรืออาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือนทางสมองตั้งแต่ในครรภ์ หรือในช่วงที่เป็นเด็กเล็ก
 • มีความผิดปกติทางสมอง และสารสื่อประสาทนสมอง
 • การตั้งครรภ์และการคลอด ผู้เป็นแม่อาจสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สารเสพติดในขณะตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด และการมีน้ำหนักตัวแรกเกิดต่ำ
 • สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ผู้ป่วยอาจได้รับสารพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายในขณะที่ยังเป็นเด็กเล็ก

อาการของโรคสมาธิสั้น

อาการที่พบในเด็กและวัยรุ่น

 • ด้านการขาดสมาธิจดจ่อตั้งใจสมาธิสั้น
 • ไม่ตั้งใจฟัง ไม่สนใจในขณะที่มีคนพูดด้วย
 • ไม่ทำอะไรไปตามขั้นตอน ชอบทำอะไรง่าย ๆ รวบรัด
 • ไม่ชอบทำอะไรเป็นเวลานาน ๆ มักเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทน
 • ไม่ชอบเรียนรู้เรื่องที่ต้องใช้เวลา เช่น การอ่านเรื่องยาว ๆ
 • มองข้ามเรื่องสำคัญ ไม่ใส่ใจรายละเอียด จนเกิดความผิดพลาดบ่อย ๆ
 • มักลืมอุปกรณ์เครื่องใช้หรือสิ่งของจำเป็น เช่น ลืมดินสอ ยางลบ ปากกา หนังสือ ตอนมาโรงเรียน
 • วอกแวกง่ายเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น หรือมีความคิดอื่นมากระตุ้นในขณะทำกิจกรรมใด ๆ อยู่
 • จัดลำดับความสำคัญไม่เป็น เรียงลำดับสิ่งที่ควรทำไม่ได้
 • บริหารจัดการเวลาได้ไม่ดี ไม่สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดการ
 • หลีกเลี่ยงและไม่ชอบงานที่ต้องใช้ความพยายามมาก ๆ
 • มีปัญหากับการทำงานตามกำหนด หรือการเรียน การเล่น กิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องทำตามกฎระเบียบหรือกรอบคำสั่ง
 • พูดมาก พูดไม่หยุด
 • นั่งนิ่งอยู่กับที่นาน ๆ ไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ
 • ว่องไว เคลื่อนไหวรวดเร็ว ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการรอ ไม่ชอบการรอคอย
 • ลุกออกจากที่นั่งบ่อย ๆ ในสถานการณ์ที่ควรนั่ง เช่น ขณะกำลังอยู่ในชั้นเรียน ขณะอยู่ที่ทำงาน
 • ลุกลี้ลุกลน กระสับกระส่าย จนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 • ไม่สามารถทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกได้เงียบ ๆ ตามลำพัง
 • พูดโต้ตอบสวนขึ้นมาในขณะที่อีกฝ่ายยังพูดหรือถามไม่จบ ไม่รอให้ผู้อื่นพูดจบแล้วค่อยพูด
 • พูดแทรกหรือรบกวนในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดหรือทำกิจกรรมใด ๆ อยู่

อาการที่พบในผู้ใหญ่

 • ประมาทเลินเล่อ ขาดความใส่ใจในรายละเอียด
 • ขี้หลงขี้ลืม
 • ร้อนรน กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข
 • อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย
 • ใจร้อน ไม่มีความอดทน
 • ใช้ชีวิตบนความเสี่ยง ประมาท ขับรถเร็ว
 • ไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ หรือจัดการได้ไม่ดี
 • ชอบพูดโพล่งออกมา ไม่ชอบการทนอยู่เงียบ ๆ
 • พูดแทรก ไม่รอให้ถึงจังหวะหรือลำดับของตนเอง
 • มักทำงานผิดพลาดอยู่เสมอ
 • มีปัญหาเรื่องการจัดการ การจัดลำดับความสำคัญ และการบริหารเวลา
 • มักเริ่มทำงานใหม่โดยที่ยังไม่ได้ทำงานเดิมให้สำเร็จลุล่วง

โรคที่สามารถเกิดร่วมกันได้

 • โรควิตกกังวล
 • ความบกพร่องทางการเรียนรู้
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคสองขั้วหรือไบโพล่า (ภาวะที่มีอาการทั้งซึมเศร้าและ mania)
 • โรคดื้อ (Oppositional defiant disorder หรือ ODD) เป็นโรคที่มีอาการต่อต้านกฎระเบียบทุกรูปแบบ
 • โรคเกเร (Conduct disorder) เป็นโรคที่มีพฤติกรรมเช่นการโกหก ขโมยของ ต่อสู้ หรือล้อเลียนผู้อื่น
 • ปัญหาทางการนอนหลับ
 • ปัสสาวะรดที่นอน

แบ่งปัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here