โรคหลายบุคลิก อาการทางจิตที่หลายคนยังไม่รู้จัก

ปกโรคหลายบุคลิก

โรคหลายบุคลิก หรือเรียกในทางการแพทย์ว่า Dissociative disorders เป็นโรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็นโรคทางจิตที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและยังไม่เข้าใจอาการของโรคหลายบุคลิก ปัจจุบันมีการนำประวิติของผู้ที่เป็นโรคหลายบุคลิกไปทำหนังและซีรีย์หลายๆเรื่อง ไปรู้จักกับโรคหลายบุคลิกกันเลยดีกว่าค่ะ

- พื้นที่โฆษณา -

โรคหลายบุคลิกคืออะไร

โรคหลายบุคลิกเป็นการที่ร่างกายเราสร้างบุคลิกอื่นๆขึ้นมาเป็น 2 บุคลิกหรือมากกว่า บุคลิกเหล่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาจะควบคุมพฤติกรรมของคนๆนั้น เราไม่สามารถจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่กำลังถูกควบคุม ถ้ามีมากกว่า 2 บุคลิก แต่ละบุคลิกจะสลับสับเปลี่ยนกันออกมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เจอ บุคลิกที่มีจะแตกต่างกันออกไป เช่น อายุ เพศ น้ำเสียง สำเนียงการพูด ประวัติ เชื้อชาติ และนิสัย เป็นต้น

โรคหลายบุคลิกเกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคหลายบุคลิกเกิดจากสภาวะจิตใจถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เช่น การถูกกระทำชำเรา ถูกทำร้ายร่างกายจากผู้ที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู ถูกข่มขืน เป็นโรคซึมเศร้า ติดยาเสพติด ทำให้ร่างกายสร้างบุคลิกอื่นๆออกมาเพื่อทำสิ่งที่บุคลิกหลักหรือทำเราเองไม่สามารถทำให้ ตัวอย่างเช่น สร้างบุคลิกเด็กเมื่อนึกถึงวัยเด็ก สร้างบุคลิกก้าวร้าวเมื่อถูกทำร้าย สร้างบุคลิกผู้หญิงใจดีเมื่อรู้สึกมีความสุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี บุคลิกภาพผิดปกติแบบหวาดระแวง บุคลิกภาพผิดปกติแบบแยกตัวบุคลิกภาพผิดปกติแบบแปลกแยก บุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม บุคลิกภาพผิดปกติแบบฮิสทีเรีย บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลงตัวเอง บุคลิกภาพผิดปกติแบบพึ่งพิงผู้อื่น บุคลิกภาพผิดปกติแบบย้ำคิดย้ำทำ บุคลิกภาพผิดปกติแบบหลบเลี่ยงปัญหา บุคลิกภาพผิดปกติแบบผสม และบุคลิกภาพผิดปกติแบบไม่อาจจัดกลุ่มได้ มีการค้นพบผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกที่มีบุคลิกมากถึง 24 บุคลิก

โรคหลายบุคลิก

อาการของผู้ที่เป็นโรคหลายบุคลิก

  1. มีหลายบุคลิกในคนๆเดียวกัน ซึ่งแต่ละบุคลิกนั้นดูแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
  2. เมื่อเปลี่ยนเป็นอีกคนแล้ว จะเปลี่ยนไปทั้งความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการพูดจา ตรรกะความคิด ความทรงจำ การเรียนรู้และเข้าใจ การปฏิบัติตัวต่อสิ่งรอบข้าง รวมทั้งสูญเสียการควบคุมตนเอง
  3. ผู้ป่วยมักสูญเสียความทรงจำในระหว่างที่เปลี่ยนไปเป็นอีกบุคลิก ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปบ้าง จำไม่ได้ว่าติดต่อกับใคร จำไม่ได้ว่าไปไหน เรียกว่าจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย จึงมักจะมีอาการหลง ๆ ลืม ๆ อยู่เสมอด้วย
  4. ช่วงเวลาเปลี่ยนบุคลิกอาจเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ และอาจเกิดขึ้นเพียงนาที ชั่วโมง หรืออาจเป็นวัน ๆ

โรคหลายบุคลิกรักษาได้ไหม

โรคหลายบุคลิกสามารถรักษาได้โดยวิธีการทางจิตวิทยา จำแนกบุคลิกทั้งหมดของผู้ป่วยออกมา และหาตัวตนหรือบุคลิกหลักเพียงคนเดียว แล้วรวมพฤติกรรมทั้งหมดให้เป็นคนเดียวโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของผู้ป่วย ร่วมกับการทานยา การรักษาต้องใช้เวลานานพอสมควรขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองและกำลังใจจากครอบครัวด้วย

แบ่งปัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here