การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ์

ครรภ์ไข่ปลาอุก

ช่วงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ และควรที่จะฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่ามีการตั้งครรภ์ และควรไปตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือนเพื่อตรวจสุขภาพของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ เนื่องจากเมื่อตั้งครรภ์จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายเมื่อมีความปกติของการตั้งครรภ์ แพทย์จะได้ทำการรักษาและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งหนึ่งในความผิดปกติในการตั้งครรภ์นั่นก็คือ “ครรภ์ไข่ปลาอุก” ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการตั้งครรภ์

- พื้นที่โฆษณา -

ครรภ์ไข่ปลาอุก คือ ภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์ โดยตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ แต่ส่วนที่เห็นเป็นเม็ดๆเหมือนไข่ปลานั้นเป็นเนื้อรกที่มีการเจริญผิดปกติแต่เซลล์ที่เป็นทารกได้ตายไปแล้ว เหลือแต่ส่วนที่เป็นรก ทำให้เกิดเป็นเนื้องอกคล้ายถุงน้ำอยู่ภายในโพรงมดลูก แต่เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นประมาณร้อยละ 2 ที่อาจกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งเยื่อรก

ครรภ์ไข่ปลาอุกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ครรภ์ไข่ปลาอุกอย่างเดียว คือ มีเฉพาะเนื้อรกที่เจริญผิดปกติเท่านั้น ไม่มีการเติบโตของตัวอ่อน
 2. ครรภ์ไข่ปลาอุกร่วมกับการมีทารก คือ เป็นภาวะที่รกเจริญผิดปกติ พร้อมกับตัวอ่อนทารกซึ่งมีความผิดปกติ ส่งผลให้ตัวอ่อนไม่สามารถเติบโตได้

ปัจจัยที่ทำให้ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

 1. ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
 2. ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรก
 3. การสูบบุหรี่
 4. กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
 5. มีประวัติการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ผู้ที่เคยตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกมาแล้ว 1 ครั้ง จะมีโอกาสตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกซ้ำได้อีก
 6. ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และมีประวัติการใช้ยาคุมกำเนิด
 7. ผู้ที่มีประวัติเคยแท้งบุตร
 8. ภาวะโภชนาการ ทานอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนน้อย และขาดวิตามินเอ

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

 อาการครรภ์ไข่ปลาอุก

 1. มีอาการเหมือนการตั้งครรภ์ทั่วไป เช่น ประจำเดือนขาด แพ้ท้อง คัดตึงเต้านม ปัสสาวะบ่อย
 2. มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด มักจะเกิดขึ้นในช่วงมีอายุครรภ์ 1-3 เดือน เลือดที่ออกมาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มไปถึงแดงอ่อน หรือสีดำคล้ายเลือดเก่า บางครั้งอาจมีเนื้อเยื่อคล้ายองุ่นออกมาด้วย
 3. ปวดท้อง เกิดจากมดลูกมีขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้ปวดที่อุ้งเชิงกราน และมีอาการท้องบวม
 4. มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง จนต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาล
 5. ครรภ์เป็นพิษ ส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูง มีโปรตีนอยู่ในน้ำปัสสาวะ มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว และจุกแน่นลิ้นปี่ แขนขาบวม
 6. ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ จะมีอาการชีพจรเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย เหงื่อออกมาก เนื่องจากฮอร์โมนที่รกสร้างมีปริมาณสูง ซึ่งไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ จนทำให้เกิดไทรอยด์เป็นพิษ

ผู้ตั้งครรภ์ที่มีอาการผิดปกติดังกล่าวควรเข้ารับการอัลตราซาวด์และตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของอาการโดยเร็ว


การรักษาครรภ์ไข่ปลาอุก

 1. ขูดมดลูก แพทย์จะขูดมดลูกเพื่อนำเนื้องอกออกไป
 2. ติดตามระดับฮอร์โมน แพทย์จะวัดระดับฮอร์โมเอชซีจีอีกครั้งหลังจากนำเนื้องอกครรภ์ไข่ปลาอุกออกไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าระดับฮอร์โมนลดลงและไม่มีเนื้องอกของครรภ์ไข่ปลาอุกหลงเหลืออยู่
 3. คุมกำเนิด ผู้ป่วยต้องคุมกำเนิดระหว่างเข้ารับการติดตามระดับฮอร์โมน
 4. ผ่าตัดมดลูก แพทย์จะผ่าตัดมดลูกออกไปในกรณีที่ผู้ตั้งครรภ์มีเนื้องอกของครรภ์ไข่ปลาอุกเป็นจำนวนมากและเสี่ยงเป็นมะเร็ง
 5. ทำเคมีบำบัด แพทย์จะทำเคมีบำบัดให้แก่ผู้เกิดเนื้องอกครรภ์ไข่ปลาอุกที่เสี่ยงเป็นมะเร็ง
 6. ฉายรังสี ผู้ตั้งครรภ์ที่เกิดเนื้องอกกระจายไปยังสมอง จะได้รับการฉายรังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

 

แบ่งปัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here